Styrelsen

                                                                  

STYRELSEN
2019

 

 

Lars                  Mikael                    Inger

 

 

Owe                        Berit                                 Ann-Marie

 

                          Britt-Marie                             Katalin                       Rolf    

                              

Ordförande: Lars Areflykt
Ledamöter: Mikael Wetterholm
  Inger Olsson
  Owe Ohlsson
  Berit Parkeborn
  Ann-Marie Andersson
  Britt-Marie Söderlund
Suppleanter: Katalin Larsson
  Rolf Månsson
Revisor: Gun Boström
  Claes Bodin, suppl.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STYRELSEN
2018

 

 

 

  Ordförande:

Lars Areflykt

 
 

Ledamöter:

Gun Larsson

 
 

 

Inger Olsson
 
   

Inger Asplund

 
    Mikael Wetterholm  
   

  Suppleanter: Katalin Larsson
 
    Owe Ohlsson
 
   

Rolf Månsson

 
   
 
 

 

   
       
 

Revisor:

Gun Boström

 
 

Revisorsuppleant:

Claes Bodin

 

   
                                             Lars                                    Gun                                  Inger O.               
 
                                       
                                                                  Inger A.                               Mikael                                                                        
 
 
                                         Katalin                                        Owe                                   Rolf
 
 
Ove

Årsmöte 2017

          

        

 

 Bilderna har tagits av Monika von Schantz Furu och Per Furu

 

> 40 medlemmar deltog vid årsmötet, som hölls i Casitan den 18 februari 2017.

Fler bilder finns här

 

Årsmöte 2016


(Foto: Monika von Schantz Furu)

Ett 40-tal medlemmar deltog vid årsmötet, som hölls i Casitan den 20 februari 2016.
Fler bilder finns här

 

           

 Föreningens certifikat och stadgar finner du längst ned på sidan.

Klicka här för att komma dit.

 

 Årsmöte 2015(Foto: Monika von Schantz Furu)

Fler bilder hittar du här.

 Årsmöte 2014Fler bilder hittar du här.


 

Årsmöte 2013


 

Fler bilder från mötet finns här
 


 

Årsmöte 2012

 


Den 18 februari hölls årsmöte i Casitan. Ett 30-tal medlemmar hade infunnit sig för att bl a höra om föregående års verksamhet och för att välja en ny styrelse. Gun Boström ledde mötet och punkterna på dagordningen avhandlades utan större diskussioner.

Innan mötet var slut avtackades Gun, som efter sju års arbete i styrelsen nu lämnade den.

Efter mötet bjöds deltagarna på smörgåstårta.

 

 

 

 Protokollet från årsmötet finns längre ner på denna sida.

 


 

Årsmöte 2011

 

Den 19 februari hölls årsmöte i Casitan och 36 registrerade medlemmar hade infunnit sig. Rolf Månsson, vår ordförande, klarade av det formella utan vidare tidsspill.

Parentation hölls för Annemarie Bergh, Kenneth Nilsson, Knut Skandfer och Margit Stenberg.

En motion om rökförbud i Casitan hade lämnats in och diskussionen för och emot förslaget blev turbulent. De som var emot ett rökförbud segrade slutligen med en rösts övervikt.

Ordföranden tackade ansvariga medlemmar för CNC:s olika aktiviteter - Göran Sundius (biblioteket och dart), Birgitta Broberg och Bo Johansson (boulen och kortspel), Åke Lundin och Per Furu (bridgen) samt Sven Sörnäs (ansvarig för hemsidan) för gott arbete och stort engagemang.


Valberedningen tackade avgående styrelsemedlemmar; Ingvar Andersson, Fia Ensgård,
Anne-Louise Simonsson och Göran Sundius för gott arbete, med ett extra tack till Göran som suttit i CNC:s styrelse i 10 år.

   

 

 

 

Fr vänster till höger:

 

Åke Lundin

 

Bo Johansson

 

Göran Sundius

 

Birgitta Broberg

 

Per Furu

 

 

 

 

 


 

Här nedan hittar du protokollen från de senaste årsmötena.  Dessutom finns där föreningens certifikat och stadgar.

Klicka och läs!

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

 

 

Föreningens certifikat
Föreningens stadgar
Föreningens stadgar (på spanska)

 

 


upp

 

 

 


  Copyright : Club Nordico Cultural

 Claréns Webdesign