Bra att veta

 

På den här sidan hittar du information som inte berör föreningen, men som kan vara bra för medlemmarna att känna till.

 

Polistelefon

Varning för falska poliser

Brev från Försäkringskassan angående sjukvården inom EU

 

 


 

 

 

 


 

Polistelefon!

 

Gör så här om du ska ringa om råninbrott eller stöld, - inget annat.

 

Tel: 902 102 112 (De förstår engelska!)

Beskriv händelsen

Du får ett ärendenummer

Uppsök närmaste polisstation

Lämna numret och du får det intyg som ditt försäkringsbolag kräver

 


 

 

Varning för falska poliser!
  

 

 

Här kommer en information från en tillförlitlig källa.


Allmän regel: Om någon ber dig lämna bilen - sitt kvar!
 
 

 

 

 

BE CAREFUL AT GUARDIA CIVIL CHECK POINTS


The other day, a senior police officer, Sr. Manuel Piedrabuena, told a police conference about a new activity of robbers on secondary roads.


This information comes from a good policeman who wants people throughout Spain to be aware of what is going on.

It seems that a gang, mainly Rumanian including people from Bulgaria and Poland, are disguising themselves as Guardia Civil, with similar uniforms, tri-corn hats, but non-standard pistols.

 

They even have cars similar to those of the Guardia Civil.


Because their disguise is not very effective in the light of day, they do their dirty work at night.
 

They wait until a car appears and stop it at the side of the road.
 

They say that they are checking for drink driving and the result of their test is always positive even if you have not been drinking. Naturally, most people will challenge this result and that is when their game starts.
 
 
They will tell you that perhaps the machine is not working properly but that they have another machine fixed in their car which will determine the result.

THIS IS AN ABSOLUTE LIE!


As soon as you get into their car they will rob you of everything, money, credit cards, mobile phone and whatever they find in your car. The big problem is that they can use your cards straight away and you can do nothing because they are in control.


The Guardia Civil NEVER ask you to leave your car and they NEVER ask you to take a breathe test in their car.

On some occasions they can be very, very violent.

Be very careful if you are stopped by the Guardia Civil on secondary roads; keep your mobile phone ready so that you can call the POLICE.

If you keep reporting this gang which is causing havoc we will break up the entire organisation and their numbers will be reduced.

We must all watch out and use the power of the internet and the public to fight this threat.

 
If we allow this gang to get away with it, all the other criminals will be headed for Spain.

 

 
 
 

 

Brev från Försäkringskassan angående sjukvården inom EU

 

Försäkringskassan
Datum 2010-04-06
Information till pensionärer och deras familjemedlemmar
Du får det här brevet för att du bor i ett annat EU-Iand än Sverige och har svensk pension, eller har en familjemedlem som har svensk pension.
Från och med den l maj 2010 gäller en ny förordning inom EU, Förordning 883 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Förordningen innebär en del förändringar för din rätt till vård.
 
 

Vad är nytt?

 


1. Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kortet) frän Försäkringskassan.
Kortet ger dig rätt till nödvändig vård när du reser till ett EU/EES-land eller till Schweiz. Du ska visa kortet när du söker vård.
2. Du behöver ett intyg som visar att du har rätt till sjukvård och tandvård i Sverige för samma patientavgifter som en person bosatt i Sverige. Intyget heter: Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/ESS-land eller Schweiz.
Du har rätt till både nödvändig och planerad sjukvård i Sverige för samma patientavgifter som en person bosatt i Sverige. Vården ska ges inom det allmännas regi. Du har också rätt till tandvård inom det statliga tandvårdsstödet.
 
 
 

Beställ EU-kortet och intyg

 

Du kan beställa ett EU-kort och ett intyg om rätt till vårdförmåner på något av följande sätt
1. Ring till vårt kundcenter på +46 771 524 524             
eller
2. Skicka ett e-brev till kundcenter@forsakringskassan.se
eller
3. Skicka ett brev till Försäkringskassan, Box 1164, SE-621 22 Visby. Sweden Vi skickar EU-kortet och intyget inom två veckor när vi fått din beställning
Ditt intyg E 121 kommer fortfarande att gälla och du behöver inte registrera ett nytt intyg. Intyg E 121 ger dig rätt till vård i det land som du bosatt dig i för samma patientavgifter som en person försäkrad i det landet.

 

 

upp


  Copyright : Club Nordico Cultural

 Claréns Webdesign